·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Etapes

Els alumnes de primāria experimenten amb diferents materials
3 Fotos

Educaciķ Infantil i Primāria

3 a 12 anys

L'etapa d'Educació Infantil comprén des dels 3 als 6 anys, i l'etapa de Primària dels 6 al 12 anys. Degut a les caracterítiques del l'alumnat d'aquesta etapa està organitzada en tres cursos: la classe 1, la classe 2 i la classe 3.

Aquest primer i segon cicle de l'etapa escolar s'organitza en tres classes tenint en compte les característiques individuals de cada alumne, garantitzant que aquest pugui evolucionar en el seu procés d'aprenentatge i desenvolupament integral.

Comptem amb un equip psicopedagògic que treballa atenent a la diversitat de ritmes d'aprenentatge i ritmes maduratius tenint en compte, les necessitats dels alumnes.

Tanmateix, treballem amb cada nen de manera individual per poder desenvolupar al màxim les seves capacitats. De la mateixa manera acompanyem als nostres alumnes en el procés d'autonomia i presa de decisions i vetllem per un acompanyament emocional de les pròpies emocions.

Tot i que l'etapa és globalitzada, les matèries es divideixen en aquests quatre trets característics.

 • Treballem els hàbits més bàsics d'autonomia personal.
 • Adaptem els continguts a les seves necessitats i capacitats.
 • Treballem les competències bàsiques d'una manera funcional i terapèutica.
 • Donem molta importància a l'educació emocional.

Què més fem?

A banda de les activitats anteriorment es duuen a terme les Activitats d'Aprenentatge Global (AGG) que queden enmarcades dins el nostre projecte educatiu. Aquestes tenen com a finalitat que mestres d'altres etapes puguin passar per aquesta l'etapa. Les AAG de primària i infantil són:

 • musica (cristina i estefania): 
 • Expressió corporal (Ruth i Maribel):
 • Manualitats (Cris i Zoida):
 • TIC (Ferran T.):
 • Jocs psicomotrius (Laura i Irene):
 • Jocs de relació (Ferran C i T):
 • Art (Susana i Zoida):
 • Hort (Joan i Montserrat):
 • Songs in English (Olga):

A banda de les activitats anteriorment descrites es fan activitats complementaries amb la finalitat d'assolir aquelles tasques importants en sl seu desenvolupament integral i el seu creixement emocional i cognitiu. Totes aquetes tasques i hores complementàries queden recollides en el nostre projecte educatiu. 

 

Complementaries 

C-2 Puzzles (Alicia)

C-3 Psicomotricitat fina (Ana Moyano)