·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Etapes

Parem i servim al menjador escolar
3 Fotos

Programes de Transiciķ a la Vida Adulta

De 16 a 21 anys

Els Programes per a la Transició a la Vida Adulta (PTVA) s'organitzen en un cicle d'un o dos cursos, en el cas que l'alumne assoleixi els objectius treballats i pugui promocionar a algun PFI. Aquest període podrà ser ampliat quan el procés educatiu de l'alumnat ho requereixi, a partir dels 16 anys, fins als 21 anys d'edat.

Els àmbits de treball en aquesta etapa són: "Autonomia personal en la vida diària", "Integració social i comunitària" i "Orientació i formació laboral".

Depenent de les necessitats de suport de l' alumnat, aquests tres àmbits s'adapten de forma individualitzada, funcional i significativa per als alumnes. Per tal de refermar totes les capacitats de l'alumnat i reforçar aquells aspectes que han de millorar en el desenvolupament de la seva autonomia personal i la seva integració social.

Al centre comptem amb tres grups destinats al desenvolupament de les activitats d'aquest nivell.

Per a treballar tots aquests aspectes organitzem l'horari en quatre blocs:

 1. Manteniment dels aprenentatges instrumentals (matemàtiques, llengües, coneixement del medi, plàstica, educació física).
 2. Iniciació Laboral (feines repetitives manipulatives que tinguin a veure amb el món laboral: ensobrar, posar colors a les caixes, posar femelles a cargols, posar CD's a les caixes, empaquetar pots de colors, muntar i desmuntar bolígrafs, etc.).
 3. Mòdul d'hosteleria (muntatge del menjador escolar, servir el dinar, normes d'higiène alimentària, treball en cadena, etc).
 4. Activitats de la Vida Diària (Vestir-se, desvestir-se, posar-se les sabates, posar-se la jaqueta, higiene personal, cuinar, fregar plats, plegar roba, escombrar, fregar el terra, ordenar, ...).
 5. Petanca (anem al club de petanca del barri a què els avis del club ens ensenyin a jugar a la petanca, aprenem a seguir normes, a relacionar-nos amb els avis, etc).

A banda dels espais de l'escola, es realitzen activitats d'autonomia en espais externs al centre que ens proporcionen els diferents serveis i equipaments del barri (comprar al supermercat, agafar el transport públic).

Què més fem?

A més de les activitats anteriorment descrites es duuen a terme les Activitats d'Aprenentatge Global (AGG) que queden enmarcades dins el nostre Projecte Educatiu. Les AAG de PTVA són:

 • Danses (Laura):
 • Activitats de la vida diaria (encarna):
 • Musicalis (Andrea):busquem infomacio, escollir un cantant fer la lletra de la canço i gravar
 • TIC (Ferran T.):
 • Ioga (Maribel i Mari Paz):
 • Art (Susana i Zoida): manualitats, pintar, plastica
 • Songs in English (Olga):

Tanmateix es duuen a terme les activitats complementaries amb la finalitat d'assolir aquelles tasques importants en el seu desenvolupament integral i el seu creixement emocional i cognitiu. Totes aquestes tasques i hores complementàries queden recollides en el nostre Projecte Educatiu.