·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Altres projectes d'escola

e
2 Fotos

Comissió Verda (Escoles + Sostenibles i ECOFEP)


Un grup de mestres i representants d'alumnes de totes les classes i de totes les edats intentem fer de l'escola un lloc cada dia més sostenible, conscienciant també a la resta de la comunitat educativa de la importància de la sostenibilitat, proposant accions i activitats de millora.

Institucionalment l'escola està lligada al projecte d'Escoles + Sostenibles de la Generalitat de Catalunya, on es plantejen projectes anuals o triennals de millora de l'escola en termes de sostenibilitat: restauració de l'aula polivalent, millora dels espais verds i oberts del pati entre altres són projectes duts a terme al centre. També molt important la formació dels docents per tal de dur a terme el projecte correctament.

Al seu torn l'escola està dins de l'ECOFEP projecte enmacant dins de la Fundació d'Escoles Parroquals a través de la participació de les seves reunions periòdiques i accions plantejades. Cal dir que l'escola compte amb un membre del claustre i de l'alumnat representat en aquest projecte.