·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Atenció Terapèutica

Estimulació sensorial


L'estimulació sensorial consisteix en qualsevol entrada d'informació al sistema nerviós mitjançant els diferents sentits per tal de potenciar les capacitats de les persones i la seva percepció de l'entorn. La seva finalitat és aconseguir la interacció de l'alumne amb el medi, així com establir-hi vies de comunicació efectives. La teràpia d'estimulació sensorial pot anar dirigida a qualsevol tipos de diversitat funcional.

Els objectius generals de l'estimulació sensorial són; 

-Millorar la  utilització de la informació rebuda pel medi amb la intenció d'un "despertar sensorial" a partir de la pròpia experiència sensorial.

-Conèixer el canal prioritàri pel qual es rep informació, així com el grau de sensibilitat als estímuls.

-Afavorir la intencionalitat comunicativa per tal d'expressar els propis sentiments, desitjos, necessitats..

-Potenciar la relació amb l'entorn.

Actuem en diferents tipus d'estimulació: 

- Tàctil: diferents textures, fibres òptiques i sensacions de temperatura.

- Vibratòria:( la sensació vibratòria es troba molt lligada ala sensació auditiva): llit d'aire, matalàs vibratori i caixa de sons.

- Vestibula( fonamental per reduir el to muscular i promoure la relaxació): la principal eina el matalàs d'aire, les hamaques,els gronxadors,les pilotes Bobat, els arrossegaments...

- Visual: llum negre, llums de colors, fibres òptiques, projector, entre d'altres.

- Auditiva: música, instruments musicals, sobre tot de percussió, la veu de l'adult.

- Gustativa i olfactòria: es pot oferir a l'alumne diverses sensacions gustatives i olfactòries.

 

Multimèdia