·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Atenció Terapèutica

Logopèdia


Des del  departament de Logopèdia atenem als alumnes amb dificultats comunicatives que inclouen problemes de parla, de llenguatge verbal oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica.

Els alumnes son atesos amb sessions :

- Individuals: On es treballa amb cada alumne amb un programa específic .

- Grupals: grups reduïts on es treballa la part oral i pragmàtica de la comunicació.


Arxius:

Multimèdia