·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Escola

La  nostra escola

UNA MICA D'HISTÒRIA


L'any 1962, va  es va fundar la parròquia de Sant  Cristòfol, a la Marina del Port, al barri de la SEAT. Poc a poc es van començar a realitzar moltes activitats que tenien a veure amb el barri.

L'any 1972, a partir d'un estudi realitzat per Institut ISPA, es va veure la necessitat de crear una escola d'educació especialitzada. Per iniciativa de la congregació Marianista (que ja portaven la parròquia i l'escola de nois), la comunitat parroquial i la gent del barri,  es va poder crear aquest projecte educatiu.

Així doncs, el 19 de setembre de 1975, es van obrir les portes del nostre centre amb 33 alumnes,  des d'aquell moment hem anat creixent  i actualment  n'hi ha 80, repartits entre les diferents etapes educatives  (infantil, primària, secundària, programes de transició a la vida adulta i PFI adaptats).

Des de l'any 2011 formem part de la Fundació d'Escoles Parroquials de l'archidiocesis de Barcelona.

Multimèdia