·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Activitats

Expressió corporal


A l'expressió corporal es treballen diferents activitats de moviment amb el cos.

Com poden ser: mímica,circuits amb materials i jocs dirigits.

Sempre adaptant el material al grup.