·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Activitats


3 Fotos

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)


Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ofereixen una sèrie de beneficis en l'entorn educatiu i té molts d'avantatges:

  1. Accés a la informació: Les TIC permeten als estudiants accedir a una àmplia varietat de recursos educatius a través d'Internet.

  2. Ensenyament personalitzat: Les TIC permeten als educadors adaptar el seu mètode d'ensenyament a les necessitats individuals dels alumnes. Això es pot fer mitjançant programes informàtics d'aprenentatge adaptatiu, plataformes d'aprenentatge en línia que ofereixen recursos personalitzats i altres eines que permeten als estudiants progressar al seu propi ritme.
  3. Millora de la motivació: Les TIC poden fer l'aprenentatge més interactiu i interessant per als estudiants. Els jocs educatius, les simulacions, els robots educatius i altres recursos multimèdia poden captivar l'atenció dels alumnes i augmentar la seva motivació per aprendre.
  4. Col·laboració i aprenentatge entre iguals: Les TIC faciliten la col·laboració entre estudiants, ja sigui mitjançant eines de treball en grup en línia o plataformes de comunicació virtual. Això permet als alumnes treballar junts en projectes, compartir recursos i aprendre els uns dels altres.
  5. Preparació per al futur: En un món cada vegada més digital, és crucial que els estudiants desenvolupin habilitats en TIC des de ben petits. L'ús de tecnologies com ordinadors, tauletes, programari educatiu i eines en línia els ajuda a adquirir aquestes habilitats.
  6. Accessibilitat: Les TIC poden ajudar a fer l'educació més accessible per a estudiants amb necessitats especials o amb dificultats d'aprenentatge.

Des de fa dos anys estem introduint a les aules la programació i la robòtica educativa, ja que ofereixen una sèrie de beneficis significatius tant en l'àmbit educatiu com en altres àmbits de la vida.

L'aprenentatge de la programació i la robòtica fomenta el desenvolupament del pensament computacional, que és la capacitat de resoldre problemes de manera lògica i estructurada. Aquesta habilitat és útil en diversos àmbits de la vida, no només en la informàtica, sinó també en l'enginyeria, les ciències, les matemàtiques i altres disciplines. També ofereixen als estudiants l'oportunitat de ser creatius i experimentar amb la creació de projectes digitals i físics. Això pot estimular la seva imaginació i fomentar la innovació a mesura que dissenyen i desenvolupen solucions per a problemes concrets.

Així mateix, requereixen que els estudiants facin front a reptes i trobin solucions mitjançant la codificació de programes o la construcció i programació de robots. Aquest procés ajuda a millorar les seves habilitats de resolució de problemes i a desenvolupar la seva perseverança enfront de reptes difícils.

Els objectius que ens proposem són els següents:

  • Aprendre a tractar i manipular el material (tablets, ordinadors, entre altres) correctament.
  • Familiaritzar-se amb les eines TIC i amb les seves funcions per tal d'adquirir autonomia en el seu ús.
  • Aprendre a relacionar-se amb els companys de manera satisfactòria mitjançant l'ús de les TIC.
  • Conèixer el concepte de robòtica i de pensament computacional a través de la manipulació i l'observació de les eines corresponents.