·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Activitats

Reproduim videoclips coneguts

Musicalis


Aquesta activitat pretén aconseguir que els alumnes siguin capaços d'expressar emocions, sentiments, estats d'ànim i/o valors socials a través de la música i el ball.

El treball es duu a terme investigant sobre diferents grups musicals a través de la seva història i de les seves cançons per a, posteriorment, realitzar la gravació d'un videoclip mensual sobre les cançons que ells hagin escollit com a escenografies finals de tot allò que han après.

Com a eixos transversals dins aquesta activitat, es treballen competències de lingüístiques, de coneixement del medi, artístiques, culturals i socials, digitals i, sobretot, potenciant l'hàbit d'aprendre a aprendre.