·  TEL. 933 312 088 · EMAIL a8013071@xtec.cat
 · 

Activitats

Musicoterapia


El treball de musicoteràpia sorgeix de la importància de la música com a eina necessària que proporcionar un desenvolupament emocional, psicofisiològic i social .

La Música s'utilitza amb èxit pels seus efectes positius, produint relaxació o acció, segons els casos, i creant una atmosfera d'alegria i confiança.

Partint d'aquesta base  amb els nostres alumnes es treballa :

  • L'establiment del  contacte visual comunicatiu i sostingut.
  • L'estimulació de la comunicació gestual
  • Els torns d'actuació.
  • La capacitat d'atenció sostinguda.
  • L'estimulació d'escolta activa dels sons musicals i de la parla.
  • L'estimulació sensorial a través del tacte, la vista i l'audició.
  • La coordinació sensorio-motriu i les destreses psicomotrius.